De succesformule voor gemotiveerde professionals in de detachering

Auteur: Eva de Visscher, Lead Field Management bij Neomax

 

Persoonlijke ontwikkeling is voor iedere werkende persoon belangrijk. Het zorgt ervoor dat iemands capaciteiten en skills aansluiten bij de functie en dat iemand gemotiveerd blijft. De leidinggevende heeft hierin vaak een coachende rol, maar hoe zit dit als iemand op detacheringsbasis werkt? Wie pakt dan de rol op die een leidinggevende normaal heeft om een medewerker te begeleiden in zijn persoonlijk ontwikkeling? In deze blog vertel ik hoe een field coach gedetacheerden coacht en wat de toegevoegde waarde is voor jou als organisatie.

 

Persoonlijke ontwikkeling houdt mensen gedreven
Om als professional goed te kunnen functioneren, is het belangrijk om over de benodigde kennis en capaciteiten te beschikken. De markt verandert continu en werkenden moeten daarin mee-ontwikkelen. Zo mag je van een IT-professional bijvoorbeeld verwachten dat hij weet wat de nieuwste ontwikkelingen zijn binnen Microsoft, maar ook dat hij de juist softskills heeft om succesvol samen te werken binnen je organisatie. Daarnaast zorgt persoonlijke ontwikkeling ervoor dat mensen gemotiveerd blijven. Niemand wil zijn leven lang exact dezelfde werkzaamheden op hetzelfde niveau doen. Daarom is het goed om een bepaald doel voor ogen te houden wat betreft functiewensen of ontwikkeling, want dat biedt toekomstperspectief. Op z’n beurt zorgt dit weer voor energie en zelfvertrouwen bij werkenden. Hierdoor blijven ze gemotiveerd en zijn ze productiever. En daar profiteer je als organisatie van.

Betrokken coach bij ontwikkeling professional
Wanneer je als organisatie professionals inzet via een detacheerder, liggen het functioneren en de ontwikkeling van deze persoon buiten jouw verantwoordelijkheid. Je huurt iemand immers in, omdat deze persoon over de juiste skills beschikt. Wie pakt in deze situatie dan de rol die een leidinggevende normaal heeft? Grote kans dat de detacheerder werkt met field coaches. Deze coaches zijn persoonlijk betrokken bij de professional en kijken vanaf de zijlijn mee naar hun functioneren én ontwikkeling.

Om een professional goed te kunnen coachen in zijn ontwikkeling, is het cruciaal dat de field coach hem of haar door en door kent. Dit vraagt een hoge mate van betrokkenheid. In de detachering betekent dit ook een hoge fysieke contactfrequentie, aangezien de professional elders werkt. Door elkaar vaak te zien en spreken, weet de field coach hoe het met iemand gaat en wat iemand nodig heeft qua ontwikkeling. Om een volledig beeld te krijgen van iemands functioneren, haalt de field coach regelmatig input op bij jou als organisatie. De uitkomst van deze ontwikkelgesprekken, samen met de wensen van de professional zelf, zijn de basis voor het ontwikkelpad.

 

Ontwikkeling aansluiten op wensen organisatie
Voor jou als organisatie is het belangrijk dat de professional alle benodigde skills in huis heeft. De field coach waarborgt dit. Hij kent immers de wensen en eisen rondom verschillende functies en kan het ontwikkelpad van professionals hierop laten aansluiten. Zo zorgt hij dat een professional zijn hard- en softskills op pijl houdt. Veel detacheerders geven inhouse trainingen om hun professionals bij te scholen of nieuwe skills bij te brengen. Of een training wordt via een partner aangeboden. In beide gevallen betaalt de detacheerder de kosten van de training of scholing.

 

Belangen behartigen
Wil je zeker weten dat een ingehuurde professional ten alle tijden over de juiste skills beschikt? Ga dan eens na of een detacheerder werkt met field coaches. Hun verantwoordelijkheid is om de belangen van de professional te behartigen, maar indirect behartigen ze ook jouw belangen. Ze weten immers wat je wensen en eisen zijn wat betreft kennis en vaardigheden. Uiteindelijk leidt dit tot betere matches en dat is voor alle partijen winst.