Hey Neomax – Meedenken met de IT’er

In de snel evoluerende wereld van technologie zijn de interacties tussen eindgebruikers en IT servicedesks van cruciaal belang voor het efficiënt oplossen van technische problemen. Traditioneel worden servicedesks gezien als de enige probleemoplossers, maar er is een groeiende trend waarbij eindgebruikers een actievere rol spelen in dit proces. In dit artikel geeft Aron, Neomax IT-professional, antwoord op 5 vragen over dit onderwerp.

Hoe ervaar je het wanneer eindgebruikers suggesties doen over mogelijke oorzaken van een probleem?

Ik ervaar dit wel prettig, mits de informatie maar relevant is.

Kun je een specifiek voorbeeld geven waarbij de input van een eindgebruiker heeft geholpen bij het oplossen van een technisch probleem?

Niet echt iets wat zo naar boven schiet recent.

Wat zijn de grootste uitdagingen bij het communiceren met eindgebruikers die denken de oplossing voor een probleem te kennen?

Niet laten merken dat als ze het beter weten ik me afvraag waarom ze contact opnemen voor ondersteuning.

Hoe beïnvloedt de input van eindgebruikers jouw probleemoplossingsproces?

Verschilt per situatie. Als het gaat om iets waar vaste procedures voor geschreven staan dan zal de input me weinig uitmaken totdat er een situatie voorkomt waar de procedures niet het gewenste effect hebben. Als er geen vaste procedures zijn dan vind ik het fijn als er meer informatie beschikbaar is.

Heb jij tips voor eindgebruikers over hoe ze het beste hun vermoedens of oplossingen kunnen presenteren aan IT-professionals?

Ten eerste eerlijk zijn bij de vraag wat je zelf al geprobeerd hebt, al kan de stap soms wat dom overkomen. Het is voor ons van belang om te weten of je mogelijk iets hebt gedaan wat een (on)bekende incident heeft beïnvloed waardoor het mogelijk afwijkt van een bekend probleem.

Wees niet al te uitgebreid in je verhaal, te veel informatie kan er tot leiden dat er naar de verkeerde oplossing wordt gezocht.

 

Aron, dankjewel voor je input!