Slechts helft managers wil dat vrouwen evenveel kansen krijgen in directieposities als mannen

16 procent van de managers ziet het opruimen op kantoor als vrouwentaak

Naarden, 18 september 2023 – Slechts de helft (52%) van de managers is voorstander van een gelijke verdeling van mannen en vrouwen in de directie. Met name vrouwen zijn voorstander, met 65 procent. Van de mannelijke managers is slechts 44 procent het eens met deze stelling. Dit blijkt uit onderzoek van IT-detacheringsbureau Neomax|Olgreen, uitgevoerd onder ruim 500 managers en (mede)beslissers in organisaties met meer dan 200 kantoormedewerkers. Kijkend naar het vakgebied ICT waarin Neomax|Olgreen opereert, zien we dat beslissers vaker voorstander zijn (31%) van een gelijke verdeling dan niet ICT-beslissers (15%). Toch is er ook bijna een kwart (23%) die aangeeft het overbodig te vinden.

Vrouwenquotum
Zeven op de tien (69%) managers zijn ervan overtuigd dat mannen en vrouwen elke functie even goed kunnen vervullen. Toch zijn mannen en vrouwen nog lang niet gelijkmatig aanwezig op alle lagen van organisaties. Het is duidelijk dat er in veel bedrijven nog stappen gezet kunnen worden op dit gebied, zoals het invoeren van een vrouwenquotum in de directie. De overheid heeft hierin een mooie stap gezet: het vrouwenquotum wordt vanaf 2024 verplicht voor alle Europese beursgenoteerde bedrijven. Echter, ondanks deze vooruitgang, vindt bijna de helft van de managers (45%) zo’n quotum eigenlijk maar onzin.

Opruimen een vrouwentaak
Op kantoor heerst er nog steeds een patroon van genderstereotypering. Zo geeft een op de zes (16%) managers aan dat bij kantoorrommel, er nog altijd naar de vrouw(en) gekeken wordt om dat op te ruimen. Vooral vrouwelijke managers (23%) zijn het hiermee eens, in vergelijking met mannelijke managers (12%). Ondanks deze uitdaging is er toch een lichtpunt aan de horizon. Volgens drie op de vier (75%) managers is het glazen plafond namelijk gebarsten. Zij vinden dat vrouwen in hun organisatie evenveel carrièrekansen krijgen als hun mannelijke collega’s.

Identiteit ≠ geslacht
De conclusie uit het onderzoek is duidelijk, meent CCO van Neomax Lisette Kalmeijer: “Er is in de markt een verschuiving gaande met betrekking tot diversiteit, zo ook in de IT-sector. Maar er is zeker nog werk aan de winkel. De identiteit van werknemers gaat namelijk veel verder dan alleen hun geslacht. Denk hierbij aan persoonlijke, sociale en culturele identiteit. Wij geloven dat innovatie en inclusiviteit hand in hand gaan. Zo is 50 procent vrouw binnen onze directie en zelfs 80 procent op managementniveau. Dit is niet iets waarmee wij willen uitblinken, we wensen dit juist voor iedereen binnen de industrie.” Neomax nodigt de sector dan ook uit; “Ambieer een inclusieve werkomgeving. Zet de toon en geef het goede voorbeeld bij ongelijkwaardigheid op de werkvloer.” aldus Kalmeijer.

 

Benieuwd naar het complete onderzoek?

Vul je gegevens in en download gratis ons onderzoeksrapport: vriendschappen en romances op de werkvloer.

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden